www.freedomDOM.cz
PRIDAŤ INZERÁT
ZMAZAŤ INZERÁT
MOJE INZERÁTY
REGISTRÁCIA
PRIHLÁSIŤ SA

left

hľadať v sekcii:
ponuky zadané za:
počet izieb:
štát:
okres:
maximálna cena:

Eurokalkulačka
Europe
EUR
SKK

INFORMÁCIE O NEHNUTEĽNOSTI
 
fotka  stránka vhodná pre tlač
Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu VODNÝ SVET, s.r.o., so sídlom Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 36 344 567, č. k.: 32K/3/2019 oznamuje vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania (VPK) na speňaženie nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sebedražie, obec Sebedražie, okres Prievidza, zapísaných na Liste vlastníctva č. 2667, nezapísaných na liste vlastníctva a pohľadávok, kde sa tieto všetky speňažujú ako časť podniku. Každá osoba, ktorá má záujem o účasť v tomto kole VPK, sa po zaplatení účastníckeho poplatku v sume 100 EUR (slovom: jednosto eur) stane osobou oprávnenou zúčastniť sa na ponukovom konaní (ďalej aj ako len "Záujemca"). Predmetný poplatok je Záujemca povinný zložiť, alebo poukázať na bankový účet správcu vedený v Tatra banke a.s., pobočka Nitra, IBAN: SK50 1100 0000 0029 2289 4687 pod variabilným symbolom 3232019 s poznámkou "poplatok VPK"; poplatok nie je možné uhradiť v hotovosti. Po vykonaní úhrady poplatku budú záujemcovi na požiadanie: na adrese kancelárie správcu: Slovenská insolvenčná k.s., Párovská 26, 949 01 Nitra, alebo na e-mailovej adrese slovenska.insolvencna@gmail.com zaslané podmienky speňažovania. Ostatné informácie sú uvedené v Obchodnom vestníku č. 250/2019 zo dňa 31.12.2019 pod č. K112598.
počet izieb
cena
mesto
ulica
dátum
ID
0
Sebedražie
Sebedražie
02.01.2020
81773 zmeniť inzerát
 
vlastníctvo
poschodie
výmera m2
platba
výťah
balkón
osobné
0/0
0
hotovosť
nie
nie
cena v Sk: (kurz: 30,126 Sk)
KONTAKTNÉ ÚDAJE
meno/ RK
Slovenská insilvenčná k. s.
adresa
Párovská 26, 949 01 Nitra
telefon
0919060480
mail
počet videní: 119

produkty AKURÁT

VÝHODNÝ ÚVER
- úročenie len 1,49% / fix 5 rokov
- splátke známe na clú dobu splácania
- bez vkladu
viac informácií tu

Reality Martin
Reality Martin
Reality Martin

www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
 
Copyright © 2003-2019 trhRealit.sk